menu close menu

Estetska i korektivna dermatologija

Estetska dermatologija pruA?a moguAi??nosti za postizanje ljepA?eg, zdravijeg i svjeA?eg izgleda write my paper koA?e u bilo kojim godinama A?ivota. Smisao je ljepote isticanje prirodnog potencijala osvjeA?ene i revitalizirane koA?e.

KoA?a writers moA?e blistati u svakom dijelu godine i svakoj A?ivotnoj dobi. Da bi se to postiglo, koA?u treba tretirati prema uputama dermatologa, tim viA?e A?to odreAi??eni postupci zahtijevaju i vijeme i kombinaciju razliA?itih tretmana kako bi se postigli A?eljeni rezultati. Smisao je svih tretmana koji se provode u dermatoloA?kim ordinacijama da izgledate bolje A?ak i bez A?minke. Estetska dermatologija, kao suvremena grana dermatologije, inzistira na zdravom i mladenaA?kom izgledu koji se postiA?e kombinacijama razliA?itih postupaka i paA?ljivim i individualnim pristupom specijaliste dermatologa svakome pacijentu. Iako se velik broj postupaka provodi u hladnom razdoblju godine, kada nema jakog sunca koji moA?e izazvati neA?eljene reakcije na koA?i, postupno se poveAi??ava broj postupaka koje se mogu provoditi i tijekom ljeta. Prava percepcija dobrog izgleda podrazumijeva da se niA?ta ne korigira korektorom, jer A?minka nakon dermatoloA?kih anti-age postupaka sluA?i samo za dodatno naglaA?avanje ljepote.

Svaka A?ivotna dob zahtijeva poseban pristup u skladu s promjenama koje se na koA?i zbivaju.

Do 20. godine A?ivota najA?eA?Ai??eA?Ai??i su problem akne, koje ne samo da predstavljaju estetski problem, nego mogu biti i uzrok velikih psihiA?kih optereAi??enja, ovisno o intenzitetu njihove kliniA?ke slike. ZahvaljujuAi??i suvremenim metodama lijeA?nja akni essaytyper review razultati se postiA?u relativno brzo, veAi?? nakon mjesec do dva, samo u iznimno teA?kim sluA?ajevima potrebno i do A?est mjeseci lijeA?enja. U lijeA?nju akni koriste se vrlo A?esto kemijski pilinzi i mikrokirurgija. Kemijski pilinzi poboljA?avaju kvalitetu i strukturu koA?e, smanjuju pore i reguliraju izluA?ivanje loja te smanjuju ili uklanjaju oA?iljke.

Nakon dvadesete godine A?ivota poA?inju prvi simptomi starenja koA?e, koliko mi to danas A?eljeli priznati ili ne. U ovom razdoblju A?ivota koA?a postepeno gubi tonus i vlagu te upravo zbog tih prvih, gotovo neprimjetnih simptoma starenja, u ovom se razdoblju savjetuje zapoA?eti s preventivnim anti-age tretmanima. U ovom razdoblju A?ivota jedan je od nauA?inkovitijih medicinskih postupaka mezoterapija, kojom koA?a dobiva sve hranjive tvari u kombinaciji s hijaluronom. Mezoterapija se upravo u ovoj A?ivotnoj dobi A?esto kombinira s tretmanima LPG Cellu Lift 6, koji predstavalju ai??zvjeA?buai??? za kolagen koji na taj naA?in odrA?ava svoju A?vrstoAi??u, a koA?a time i svoj tonus i svjeA?inu.

U tridesetim i A?etrdesetim godinama, ovisno o genetskoj predispoziciji, poA?inju se provoditi prvi tretmani BOTOXOM i dermalnim hijaluronskim filerima. U ovoj A?ivotnoj dobi primjenjuje se BABY BOTOX, koji se A?esto naziva i BABY BO. Radi se o minimalnim koliA?inama botoxa koji djeluje na miA?iAi??e koji ne ai??zguA?vajuai??? koA?u iznad tretiranog miA?iAi??a. Hijaluronski fileri vraAi??aju prve znakove izgubljenog volumena u predjelu prvih sitnih bora i vraAi??aju koA?i vlagu. U ovoj A?ivotnoj dobi poA?inje se i s laserskim tretmanima ili PIXEL radiofrekvencijskim tretmanima, kao i s kombinacijom razliA?itih kemijskih pilinga. Kombinacijom ovih tretmana odgaAi??a se nastanak dubljih bora i omuguAi??uje se da koA?a ostaje duA?e svjeA?a, puna sjaja sa A?to manjim borama. U ovim godinama postupno se mora vraAi??ati i veAi?? pomalo izgubljen volumen na odreAi??enim dijelovima lica, A?to se provodi upravo hijaluronskim filerima.

Nakon pedesete i A?ezdesete godine A?ivota potrebna je kombinacija razliA?ith tretmana (hijaluronskih filera, botoxa, kemijskih peelinga, LPG lift 6 i tretmana radiofrekvencije). Ako su se ranije provodili dermatoloA?ki anti-age postupci, kombinacija tretmana bit Ai??e rijeAi??a i s manjim koliA?inama materijala, a ako se do ove A?ivotne dobi nisu provodili postupci, potreban je veAi??i broj razliA?itih tretmana s veAi??im koliA?inama materijala kako bi se koA?i pomoglo da se regenerira i kako bi se vratio izgubljen volumen lica.

VaA?no je naglasiti da ako A?elimo da koA?a bude A?to dulje svjeA?a i sa A?to manje bora, estetsko-dermatoloA?ke tretmane treba zapoA?eti A?to ranije u A?ivotu i ne A?ekati kasniju A?ivotnu jer ako se tako razmiA?lja dugo A?ivimo s koA?om koja nije svjeA?a i koja ima sve viA?e bora te s licem koje izgleda umorno, sa simptomima sve veAi??eg gubitka volumena. Cilj je svih tretmana estetske dermatologije pruA?anje i odrA?avanje prirodnog i svjeA?eg izgleda, A?to nam je postao imperativ, osobito danas kada i A?ene i muA?karci moraju duA?e raditi i biti prisutni u poslovnome svijetu i u kasnijoj A?ivotnoj dobi.

Estetska dermatologija pruA?a siguran i uspjeA?an put ka ljepA?em i zdravijem izgledu koA?e lica, vrata i dekoltea. Tretmani estetske dermatologije provode se kako kod A?ena tako i kod muA?karaca, a sve tretmane iz podruA?ja estetske dermatologije smiju provoditi samo visoko educirani lijeA?nici, prvenstveno specijalisti dermatologije.

DermatoloA?ki tretmani danas usmjereni su ne samo na vaA?e zdravlje, nego i na svjeA?u i njegovanu koA?u.


site
page

Celebrity makeover

Gdje smo

Velebitska 11, 21000 Split Tel: 095 777 5 777 ili 098 215 571