menu close menu

Kozmetologija i medicinska estetika – povecanje i korekcija usana

Kako korigirati usne?

U tu svrhu se koriste punjaA?i tvari koje mehaniA?ki ispunjavaju usne i tako uz veliA?inu korigiraju i oblik.
PoA?etno se koristio kolagen koji se, moA?emo reA�i, prestao koristiti u tu svrhu zbog A?estih i ozbiljnih komplikacija textile. Uz to, usne su tipiA?no imale neprirodan izgled. Uz kolagen, koristi se i vlastito masno tkivo. Hijaluronska kiselina, koja je graA�evni dio koA?e, danas je postala glavno i najbolje sredstvo za korekciju usana. Osim A?to daje najbolje rezultate, ujedno je i najsigurnije sredstvo. Njena uloga je da veA?e vodu i time daje elastiA?nost uz punoA�u koA?e. S godinama se njena koliA?ina smanjuje i tako se usne stanjuju. Svakodnevno se proizvode novi razni preparati koji se koriste za korekciju usana, te ih je nemoguA�e sve nabrojati.

buy soma 350mg online

A�to se kod usana moA?e korigirati?

Prije tretmana potrebno je lijeA?niku detaljno objasniti A?to A?elite korigirati:

  • poveA�anje
  • naglaA?avanje ruba usana
  • korekcija kutova usana
  • sve zajedno

ed tablets free del.

O A?emu treba voditi raA?una prije korekcije?

Savjetuje se kod prve korekcije usana koristiti punjaA?e na bazi hijaluronske kiseline koji traju 3 do 10 mjeseci. Ne zapoA?injite odmah tretman s punjaA?ima koji dulje traju jer su kod njih znatno A?eA?A�e i ozbiljnije komplikacije. Najsigurniji su punjaA?i na bazi hijaluronske kiseline zbog minimalnih komplikacija koje su, ako se i dogode, zanemarive te prolazne. Potrebno je zbog sigurnosti koristiti samo punjaA?e provjerenih proizvoA�aA?a. Prije tretmana detaljno popriA?ajte s lijeA?nikom da vas upozna sa svim detaljima zahvata i da mu dobro objasnite vaA?e A?elje. Nemojte pretjerivati s poveA�anjem usana jer veliko nije uvijek lijepo. Usne se bolje vide ako se ponekad umjesto da se poveA�aju naglase rubovi.

Prvi tretman se savjetuje uraditi diskretno, te po potrebi kasnije nadodati joA? punjaA?a. LakA?e se nadoda joA? punjaA?a jer ako nadodamo previA?e punjaA?a, tada su nam ograniA?ene moguA�nosti korekcije. Tada moramo A?ekati da se punjaA? sam razgradi, A?to je dugo, ili pokuA?ati otopiti punjaA? injekcijom, pri A?emu uniA?timo cijeli punjaA?. Potrebno je odabrati vrstu punjaA?a koja svojim karakteristikama odgovara stanju vaA?ih usana. PunjaA? ne smije biti pregust, nego srednje guste konzistencije o A?emu ovisi prirodan izgled usana. Postoje razne tehnike korigiranja usana, a tu dopustite lijeA?niku da predloA?i najbolju tehniku koja bi vama odgovarala. ObiA?no se korigiraju gornja usna te kutovi usana. Po potrebi se mogu korigirati okolne bore. Za A?to bolji izgled savjetuje se korekcija nadusnice ispod nosnica, za A?to bolji ukupni rezultat. Donja usna se rijetko korigira jer obiA?no nema potrebe. Korigiranje usana je jako zahtjevan posao te je potrebno veliko iskustvo uz znanje lijeA?nika koji to radi. MaA?ta lijeA?nika koji to radi je svakako vaA?na jer doprinosi znatno boljem rezultatu.

A�to je jako bitno znati nakon tretmana?

Usne budu znatno nateA?ene zbog tretmana te ne moA?emo ocijeniti rezultat, jer usne obiA?no isti dan ili sutradan nakon tretmana splasnu. Stoga moramo saA?ekati da usne splasnu kako bismo ocijenili rezultat! Problem kod ljudi koji A?ele diskretno poveA�ati ili naglasiti usne je A?to one odmah nakon tretmana znaju biti A?esto veA�e nego A?to A?ele. Ne morate se zbog toga bojati jer se smanje. Nekad bude problem A?to neke A?ene koje A?ele poveA�ati usne budu razoA?arane kada usne splasnu. Ako treba, usne se u tom sluA?aju dodatno korigiraju. Uslijed naticanja nekad je teA?ko ocijeniti jesmo li ubrizgavali podjednaku koliA?inu punjaA?a te rijetko po potrebi nakon splaA?njavanja usana eventualnu razliku sutradan korigiramo.

Koliko je tretmana potrebno?

Uglavnom je potreban jedan tretman. Izuzetno rijetko treba ponoviti tretman.

Koliki je oporavak?

VeA�ina A?ena sutradan moA?e iA�i na posao ili koji dan usne budu malo nateknute.
buy modafinil without prescription

Celebrity makeover

Gdje smo

Velebitska 11, 21000 Split Tel: 095 777 5 777 ili 098 215 571