menu close menu

Pregled koze mikrokamerom

Kompjuterizirani dermatoskopski pregled svih koA?nih promjena primjenom digitalnog sustava.

Sustav je osobito pogodan za preglede madeA?a i ranu dijagnostiku tumora koA?e te omoguA?ava kontinuirano praA�enje u odreA�enom vremenskom periodu.

Uz pomoA� najsuvremenije kompjuterizirane i digitalizirane tehnike bez znanja i dugogo a�� diA?njeg iskutstva lijeA?nika koji vrA?i preglede, pregledi madeA?a su ipak nepotpuni.
seroquel 300 mg street value. viagra online

U ovoj ordinaciji kvalitetan pregled garantira zavrA?en poslijediplomski studij i obranjen magisterij na temu a�z Usporedba morfoloA?kih pokazatelja u prognozi melanoma koA?e a�z

Kontinuirana edukacija iz dermatoskopije u vidu viA?e meA�unarodnih i teA?ajeva iz podruA?ja rane detekcije melanoma i koA?nih tumora garancija su kvalitete pregleda.

Celebrity makeover

Gdje smo

Velebitska 11, 21000 Split Tel: 095 777 5 777 ili 098 215 571