menu close menu

Pregled madeza dermatoskopom

VeA�ina ljudi ima madeA?e, bradavice, pigmentirane promjene i druge lezije na koA?i lica i tijela. Veliki dio tih promjena je dobroA�udan i ne zahtijeva nikakav tretman osim redovitog praA�enja.

MadeA?i

MadeA?i se mogu pojaviti bilo gdje na koA?i, pojedinaA?no ili grupirano. ObiA?no su smeA�e boje i razliA?itog oblika. SmeA�a boja madeA?a potjeA?e od melanina, pigmenta koji stvaraju stanice koje se zovu melanociti. VeA�ina madeA?a pojavljuje write my essay se do 20. godine A?ivota, iako neki nastaju tek u starijoj A?ivotnoj dobi. Izlaganje ultraljubiA?astom zraA?enju poveA�ava broj madeA?a.
OdreA�ene vrste madeA?a predstavljaju veA�i rizik za pojavu zloA�udnih promjena od kojih je najteA?i maligni melanom. Oko 30% malignih melanoma nastaje iz madeA?a. Izlaganje suncu ili umjetnom izvorima zraA?enja poveA�ava rizik nastanka malignog melanoma. Osobe s velikim brojem madeA?a od prosjeka (100 i viA?e) imaju takoA�er veA�i rizik za nastanak malignog melanoma.
Svaki pacijent bi rutinski trebao sam pratiti promjene na koA?i i zatraA?iti pregled lijeA?nika ukoliko primijeti slijedeA�e promjene,prema ABCD pravilu :
buy clomid

A (asymmetry)- asimetrija, jedna polovica madeA?a ne odgovara drugoj polovici. Normalan madeA? je pravilnog oblika, uglavnom okrugao i simetriA?an. Sumnjivi (displastiA?an) madeA? je nepravilnog oblika, tj. asimetriA?an.

finasteride 5mg no prescription cheap. B (border)- rub je nepravilan, neoA?tro ograniA?en, A?iri se u okolicu s traA?cima. Normalan madeA? ima pravilne rubove, a onaj koji zahtijeva kirurA?ki tretman (displastiA?an) ima nepravilne i nejasne rubove.

C (colour)- boja. Normalan madeA? je jednobojan. Sumnjivi (displastiA?an) madeA? ima viA?e boja i nijansi(smeA�a,zelena,plava)

D(diametar)-promjer. Normalan madeA? najA?eA?A�e je u promjeru manji od 6 mm.

U Poliklinici Labar pregledati A�emo VaA?e madeA?e najnovijim dermatoskopom Dermalite koji mikrokamerom viA?estruko poveA�ava odreA�eno podruA?je ljudske koA?e te omoguA�uje razlikovanje benignih od malignih promjena na koA?i. Dermatoskopski pregled se preporuA?a uA?initi jednom godiA?nje, a osobama koje imaju puno madeA?a i A?eA?A�e. Iako najA?eA?A�e pregled 123helpme review dermatoskopom pokaA?e da se radi o benignom madeA?u pacijenti A?ele da se madeA? ukloni zbog razliA?itih razloga kao A?to je mjesto na kojem se nalazi madeA?(lice,dekolte), brige zbog moguA�nosti nastanka karcinoma ili pak ponavljanja iritacija povrA?ine madeA?a aktivnostima kao A?to su brijanje, A?eA?ljanje ili iritacija odjeA�om.

KiruA?ko uklanjanje koA?nih promjena

Bolesnici s lipomima, cistama, madeA?ima i bradavicama A?esto dolaze plastiA?nom kirurgu s A?eljom da se promjena na koA?i ukloni iako je bezopasna. Kada promjene na koA?i dosegnu odreA�enu veliA?inu mogu pacijentu uzrokovati nelagodu radi pritiska na odreA�ene strukture,boli ili pak naruA?enog izgleda.
U lokalnoj anesteziji te se promjene brzo, efikasno i bezbolno mogu odstraniti u cijelosti,a koriA?tenjem najfinijih kirurA?kih konaca i preciznom kirurA?kom tehnikom oA?iljak nakon samog zahvata gotovo da i neA�e biti vidljiv A?to je samim pacijentima vrlo bitna A?injenica. Posebno je to bitno kad se odstranjuju promjene na licu i vidljivim dijelovima tijela koje ukoliko se nestruA?no tretiraju od nekvalificirane osobe mogu bitno i trajno naruA?iti izgled.
U jednom malom postotku odreA�eni broj ljudi na strano tijelo kao A?to je kirurA?ki konac reagira stvaranjem hipertrofiA?nog oA?iljka ili keloida koji onda zahtijevaju posebni tretman.
Svaka promjena,pa i ona koja nije sumnjiva da je zloA�udna,A?alje se na patohistoloA?ki pregled koji nam onda daje konaA?nu potvrdu kliniA?ke dijagnoze.
Zato nemojte A?ekati da se postojeA�i madeA?i promijene i da vas tada uhvati panika,nego veA� sad dogovorite konzultaciju i pregled dermatoskopom i osigurajte sebi miran san.

Celebrity makeover

Gdje smo

Velebitska 11, 21000 Split Tel: 095 777 5 777 ili 098 215 571