menu close menu

Savjetovaliste za madeze i prevenciju melanom

Pojave trajnog oA?teA�enja koA?e i dugoroA?ne promjene na koA?i (sunA?ane mrlje, prerano starenje koA?e, poveA�anje rizika od raka koA?e) mogu se smanjiti i svesti na zdravstveno prihvatljivu razinu pravilnim do my essay for me ponaA?anjem i odgovarajuA�om zaA?titom, ali i pravovremenim otkrivanjem promjena na koA?i. Ono A?to je zabrinjavajuA�e jest poveA�ana uA?estalost oboljelih u djeA?joj i adolescentnoj dobi.

suncanje.jpg

Osnovni riziA?ni faktor u razvoju melanoma, ali i drugih zloA�udnih tumora koA?e je izloA?enost ultraljubiA?astom zraA?enju. Ostale riziA?ne A?imbenike A?ine:

  • osobe svijetle puti, svijetle boje oA?iju i kose,
  • osobe koje su imale sunA?ane opekline tijekom djetinjstva,
  • osobe koje intenzivno i dugotrajno borave na suncu ili se izlaA?u umjetnim izvorima UV zraA?enja (nokti) jer koA?a ima dugotrajno tvz. kumulativno a�zpamA�enjea�?,
  • osobe koje se intenzivno izlaA?u suncu u kratkom razdoblju (npr. tijekom godiA?njeg odmora),
  • osobe s viA?e od 50 madeA?a na tijelu ili homework market review imaju sklonost pojavi atipiA?nih, takozvanih displastiA?nih madeA?a na koA?i,
  • pojava melanoma u obitelji,
  • comprare zovirax tablet.

  • osobe starije od 50 godina,
  • osobe koje su imale transplantaciju nekog organa.

 

Celebrity makeover

Gdje smo

Velebitska 11, 21000 Split Tel: 095 777 5 777 ili 098 215 571