menu close menu

Pregled koze mikrokamerom

Kompjuterizirani dermatoskopski pregled svih kožnih promjena primjenom digitalnog sustava.

Sustav je osobito pogodan za preglede madeža i ranu dijagnostiku tumora kože te omogučava kontinuirano praćenje u određenom vremenskom periodu.

Uz pomoć najsuvremenije kompjuterizirane i digitalizirane tehnike bez znanja i dugogo – dišnjeg iskutstva liječnika koji vrši preglede, pregledi madeža su ipak nepotpuni.

U ovoj ordinaciji kvalitetan pregled garantira završen poslijediplomski studij i obranjen magisterij na temu „ Usporedba morfoloških pokazatelja u prognozi melanoma kože „

Kontinuirana edukacija iz dermatoskopije u vidu više međunarodnih i tečajeva iz područja rane detekcije melanoma i kožnih tumora garancija su kvalitete pregleda.

The links below may buy college essays online help homework help professional marine science homework help vs.